slogan
stripe
Kiewit Cup 2021 – IGC Upload
 

Gebruik deze pagina om je ongewijzigde IGC-file door te sturen naar de wedstrijd-leiding.

Vul uw gegevens in, selecteer het bestand en klik daarna op de knop Doorsturen.

 
 

Bij problemen met het doorsturen van uw bestanden, gelieve de wedstrijdleiding in te lichten.

 

Activiteit
Lieractiviteit lange baan
Geen activiteit
Vliegveldstraat open
Fotogalerij fotogallerij
Quote

" I fly because it releases my mind from the tyranny of petty things"

Antoine De Saint Exupery